Нью-Йорк
None
Компания жөнүндө
Халал тамагын жеткирүү

Заманбап адамдын турмушунда тамак-ашты жана азыктарды үйгө жана офиске жеткирүү ажырагыс бөлүгү болуп калды.Эрежелерди сактаган мусулман үчүн халал тамактарын жана экологиялык таза азыктарга тапшырык берүү мүмкүнчүлүгү жашоосун жеңилдетти.

Экологиялык
таза азыктар

Мындан тышкары, сайтка келгендер экологиялык таза азыктарга тапшырык бере алат. Бул эт дагы,жашылча дагы жана жаңы полуфабрикаттар дагы. Биздин портал менен Сиз өзүңүздүн рационуңузду ар түрдүү кыла алсыз, ошол эле учурда үй шартында тамак даярдоого кеткен убакытты кескин кыскарта аласыз

1000ден ашык тамактан тандоо

Орусия шаарларында жашаган мусулмандарга HalalDelivery.me халал тамак-аштарына үйгө тапшырык берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сайтка келүүчүлөр тапшырыкты 1000ден ашык тамак-аштардан тандаса болот.Порталда европанын, жапониянын, азербайджандын, кавказ, татар тамактарынын кафелери берилген. Алардын бардыгын бир нерсе бириктирет. алар халал ченемдерине ылайык тамак даярдашат жана кардардын үйүнө даяр тамакты түз жеткире алышат.

HalalDelivery жигердүү
өнүгүүдө

HalalDelivery жигердүү өнүгүүдө, биз дайыма шериктештерибиздин тармагын кеңейтүүгө даярбыз. Биз бардык халал талаптарын четке какпаган мекемелер менен кызматташууга даярбыз. Долбоордо катышуу халал тамактарына Интернет аркылуу тапшырыктардын санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгерде HalalDelivery.me. порталы менен кызматташууга даяр болсоңуз өз тапшырыгыңарды калтыргыла,

HalalDelivery түзүүчүлөрү

HalalDelivery тейлөөсү HalalGuide долбоорунун командасы менен түзүлгөн жана ишке ашырылган. HalalGuide- Орусинын шаарлары жана дүйнө жүзү боюнча сиздин жеке халал гидиңиз! Мусулман жол көрсөтүүчүнүн максаты мусулмандарга күнүмкү милдеттерин аткарууну жеңилдетүү.Мындан баштап биздин тейлөөнүн аркасында пайдалануучулар хала технологися менен даярдалган даамдуу тамакка ыкчам тапшырык бере алат.

HalalGuide жазылыңыздар
Facebook, Twitter, Instagram.
Жана биздин долбоор жөнүндө эң жаңы
жаңылыктарды алгыла
Байланыш борбору:
Жумуш убагы: 8:00 - 20:00
None
info@halalguide.me