Нью-Йорк
None
Пайдалануу макулдашуусу

Бул Пайдалануучу Макулдашуу Колдонуучу менен төмөнкү аракеттерди аткарган убактан баштап күчүнө кирет:

www.halaleda.me (далее «Сайт»);
сайтында катталганда HalalEda байланыш борборунун телефону боюнча тапшырык берилгенде. Бул Пайдалануучу Макулдашуу боюнча Пайдалануучу өзү үчүн зарыл даражада бул Пайдалануучу Макулдашуунун шарттары менен таанышты жана толук жана сөзсүз аны менен макул, анын ичинде бул Пайдалануучу Макулдашуунун 8- бөлүгүндө көрсөтүлгөн жана HalalEdaга, анын ичинде HalalEdaнын шериктештеринe- e-mail, sms жана башка маалыматтык жана жарнамалык маанидеги таратуунун түрлөрүнө. макулдугун, HalalEdaга Пайдалануучунун өзүнүн жеке маалыматын иштетүүгө макулдугун билдирет.

1. Пайдалануучу Макулдашуунун Предмети

1.1.HalalEda силерге бул Пайдалануучу Макулдашуунун Предмети болгон өз тейлөөсүн сунуштайт (ПС).

1.2. Макулдашуу биз тараптан эч кандай атайын билдирүүсү жок эле өзгөртүло алат, жаңы Макулдашуу орундашкандан кийин 3 (үч) күн убакыт өткөндөн мезгилден баштап өз күчүнө кирет, эгер башка Макулдашуунун жаңы редакциясында каралбаса. Колдонуудагы ПКнын редакциясы дайыма http://halaleda.me/agreement

2. Описание услуг

дареги боюнча барактарда жайгашкан. 2.1.HalalEda тапшырыктардын бириктирилген маалымат тутуму болот, ал өз пайдалануучуларына HalalEdaнын шериктештери сатуучу даяр тамакты тез жана жөнөкөй издөөгө жана тапшырык берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Пайдалануучунун тапшырыгынын шартына ылайык азыктарды сатуу боюнча милдеттенмелер HalalEdaнын шериктештерине түздөн-түз жүктөлөт.

2.2.Көрсөтүлгөн тейлөөлөр маалыматтык мүнөздө жүрөт жана Пайдалануучуга акысыз көрсөтүлөт.

2.3.Пайдалануучу макулдугун билдирет, барды тейлөөлөр "бар болгондой" көрсөтүлөт жана HalalEda берилүүчү азыктардын сапатына, кармалганына, бузулганына, туура эмес жана өз убагында жеткирилбегенине, пайдалануучунун кандайдыр бир жеке маалыматынын жоктугуна же сакталбаганына жоопкерчилик албайт.

2.4. HalalEda кызматынын тейлөөлөрү менен колдонуу үчүн компьютер жана Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү болуу керек (WWW).

2.5.Пайдалануучу сайтта же HalalEdaнын байланыш борборунун телефону боюнча өз алдынча тапшырык берет.

2.6.Пайдалануучу тапшырыкты төмөнкү жол менен төлөйт:

2.6.1.(HalalEdaнын Шериктештеринин) жеткирүү кызматы жактан тапшырыкты алууда түз колдон-колго акча каражаты менен, банктык карта менен же HalalEdaнын Шериктештери тарабынан берилген башка жол менен;

2.7.Эгерде пайдалануучу тапшырыктан баш тартса, же HalalEdaнын шериктештери азыктарды сатуу шарттарын бузган болсо, анын ичинде, бирок бир тарап менен чектелбесе: бир тарап жактан азыкты сатуудан баш тартылса, жеткирүүнүн мөнөтү бузулса, же азыктын сапаты ылайк келбесе ж.б. Пайдалануучу тапшырыктын жеткирүүнүн/алуунун убагы келгенден кийин24 сааттын ичинде HalalEdaнын halalguiderussia@gmail.com e-mail дареги боюнча өз тапшырыгынан баш тартуусу жөнүндө билдирүү керек.

2.8.HalalEda теңдемде жайгашкан уюмдар тарабынан сатылуучу тейлөөлөр үчүн жоопкерчиликке тартпайт.Сураныч халал азыктары менен жабдуучу адамдардан кошумча тактаңыз.

2.9.HalalEdaнын сайтында көрсөтүлгөн мекемелердин биринде ганан бир жолу берилүүчү тапшырыкты бере алат.

3.Сайтты колдонуу жана каттоо боюнча милдеттенмелер

3.1.HalalEdaнын кызматтары менен колдонуу үчүн, Пайдалануучу сайтта каттоо формаларын толтуруп жана Макулдашуунун шарттары менен "Мен макулдашуунун шарттарын кабыл алам " деген пункту ырастап, өзү жөнүндө каттоо формасында сунушталган маселелер боюнча чыныгы,так жана толук маалымат берүүгө, сайтта каттоо жол жоболорун өтүүгөмакулдугун билдирет.

3.2.Эгерде Пайдалануучу туура эмес маалыматты берсе же HalalEdaда ал берген маалымат туура эмес, толук эмес, же так эмес деген олуттуу негиз пайда болсо, HalalEdaнын токтотуу же пайдалануучуну каттоосун жоюу укугу бар жана ага өз кызматтары (тейлөөлөрү) менен колдонууга тыюу салат.

4. Каттоо, пароль, коомсуздук

4.1.Пайдалануучу каттоо жол жоболорун өткөндөн кийин жеке кабинетине логин жана пароль алат.

4.2.Пайдалануучу өз логини жана паролунун коопсуздугу үчүн , ошондой эле HalalEdaда анын логини жана паролу менен жасалгандардын бардыгына жооптуу.

4.3.Пайдалануучу коопсуздугу бузулгандыгы жөнүндө же өз логини жана паролу менен кирген белгисиз бардык учурлар жөнүндө ошол эле убакта HalalEdaга билдирүүгө макулдугун берет.

5.Halal Guide жайгашкан материалдарды колдонуу шарты.

5.1.Сайт автордук укугу корголгон товар белгилери жана текстер, сүрөттөр, графикалык көрсөтүүлөр менен чектелбеген материалдар кошулган башка мыйзам тарабынан корголгон материалдарды камтыйт.

5.2.Ушуну менен Сайттын бардык мазмуну чыгармачыл жамаат тарабынан түзүлгөн чыгарма катары автордук укук менен байланышкан укуктар жөнүндө Орусия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык автордук укук менен корголот.

5.3.HalalEdaга сайтты мазмунун колдонуу укугу таандык (анын ичинде, тандоо, жайгаштыруу, тутумдаштыруу жана HalalEda сайтындагы маалыматты өзгөртүү, ошондой эле алгачкы маалыматты), сайттын басылып чыккан материалдардын мазмунунда өзгөчө белгиленген учурлардан тышкары.

5.4.Пайдалануучу өзгөртүү киргизгенге, басып чыгарууга жана үчүнчү жактарга берүүгө, сатууда же арзандатууда катышууга, же сайттын мазмунун толугу менен же бөлүгүн башкача колдонууга укугу жок.

5.5.Желени Пайдалануучу сайтты мыйзамдуу максатта гана колдонууга милдеттүү.

5.6.Желени Пайдалануучу сайтта төмөнкү маанидеги бардык материалдарды жайгаштырууга жана сайт аркылуу бир жакка жиберүүгө милдеттенет:

мыйзамдарды бузуучу, бирөөнү коркутуучу жана кордоочу, беделин кетирүүчү, жарандардын жеке турмушка укугун бузуучу же элдик тартипти, адепсиз мүнөздөгү, башка адамдардын мыйзам чегинде корголуучу кызыкчылыгын, анын ар-намысын кандайдыр бир деңгээлде бузган; диний, расалык жана улуттар аралык чыр-чатакка чакыруучу, кастыктыкка же зордукка чакыруулар; ошондой эле кылмыш, жарандык-укуктук жана башка жоопкерчиликке же кандайдыр бир мыйзамдардын жоболорун бузгандыгы үчүн башка адамдарды укук бузууларга тартуучу башка материалдар.

5.7. Пайдалануучу HalalEdaнын алдын ала макулдугун албастан кандайдыр бир товардын , тейлөөнүн жарнамасы болгон материалдарды жайгаштырбасын жана сайт аркылуу жибербешин милдеттенет

5.8.Пайдалануучу HalalEdaны башка бардык товарларды жана тейлөөлөрдү сатууга жарнама үчүн же дем берүүнүн бардык формаларын, колдонуучуларды HalalEdaнын атаандашы болгон интерактивдүү тейлөөнүн башка тутумуна жазылууга дем берүүнү колдонбогонго милдеттенет.

5.9. 5.9. Пайдалануучу сайтты интеллектуалдык менчик менчик жөнүндө мыйзам тарабынан корголгон материалдарды ээсинин макулдугун албай ( анын ичинде автордук укугу,товардык белги жөнүндө мыйзам жана башка мыйзам тарабынан корголгон материалдарды укук ээсинин корголгон материалдарын анын макулдугун албай) кандайдыр бир материалдар менен толтурбоого, жайгаштырбоого же башка жол менен колдобоого милдеттенет. Ушуну менен сайтта пайдалануучу тарабынан жайгаштырган материал автордук укугун бузганга жатпаганын, жакын жана үчүнчү жактын башка жайгаштырылган материалдарын далилдөө жүгү жана ошондой эле мыйзамсыз жайгаштырууларга пайдалануучу жооптуу.

5.10 Пайдалануучу тарабынан басылып чыгарылган мүнөздөмөлөр үчүн HalalEda жооптуу эмес.

5.11. HalalEda Пайдалануучунун мүнөздөмөсүнө өз түшүндүрмөсүн жайгаштыруу укугун өзүнө калтырат. HalalEda Пайдалануучунун үчүнчү жактардын мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян келтирүүчү жана орусиянын мыйзамдарын бузуучу мүнөздөмөсүн жайгаштырбоо жана өчүрүү укугун өзүнө калтырат. 6.1 HalalEda Пайдалануучунун алдында жеткирүү кызматтарынын өз милдеттерин сактагандыгы/сактабагандыгы үчүн, ошондой эле ушундай кызматтар тарабынан берилген маалыматтын чындыгы үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. HalalEda Пайдалануучу жана жеткирүү кызматтарынын ортосунда, алар жөнүндө HalalEda сайтында маалымат жайгаштырган, маалыматтык байланыш звеносу катары гана болот.

7. HalalEdaнын менчик укугу

7.1.Пайдалануучу интелектуалдык менчик жөнүндө мыйзамдар жана башка орусиялык жана эл аралык мыйзамдар менен корголгон HalalEdaнын кызматтары жана аны менен байланышкан бардык зарыл программалар жашырун маалыматты камтыганын моюндайт жана макулдугун билдирет. Пайдалануучу бул контентти жана программаны, бүтүн же бөлүктөрүн өзгөртпөөгө жана сатпоого, таратпоого макулдугун берет.

8. Жашырындуулук

8.1 Пайдалануучунун жеке маалыматтары ФЗ менен №152-ФЗ "Жеке маалыматтар жөнүндө" жана HalalEdaнын кардарларынын женен маалыматтарын коргоо жөнүндө Жобого ылайык иштетилет.

8.2 HalalEdaнын сайтында катталганда, Пайдалануучу төмөндөгү маалыматарды берет: Аты, электрондук дареги, байланыш телефонунун номери, товарды жеткирүү дареги.

8.3. Пайдалануучу каттоо убагында /тапшырык берүүдө HalalEdaга өзүнүн жеке маалыматтарын HalalEdaда анын иштет үштетүүсүнө макулдугун берет, анын ичинде бул пайдалануу макулдашуусунун алкагында HalalEdaнын пайдалануучу алдында милдеттерин аткаруу максатында, Пайдалануучуну өз тейлөөлөрү жөнүндө маалыматтоо, HalalEdaнын товарларын жана тейлөөлөрүн жылдыруу, электрондук жана sms суражылоо жүрүзүү, маркетингдик сатып түгөтүүлөрдү көзөмөлдөө,кардарларды колдоо, Пайдалануучуларга товарды жеткирүүнү уюштуруу. Пайдалануучулар арасында байге утуш оюндарын өткөрүү, Пайдалануучунун ыразычылыгын, ошондой эле жеткирүү кызматтары тарабынан көрсөтүлүүчү тейлөөлөрдүн сапатын көзөмөлдөө. HalalEda мааламаттарды Пайдалануучу алдында өз милдеттерин аткаруучу үчүн HalalEda менен келишимдин негизинде иштеген өз шериктештерине, агенттерине жана үчүнчү жактарга берсе бузуу деп эсептелбейт.

8.4. Жеке маалыматтарды иштетүү деп бардык аракеттер (операция) же аракеттертердин жыйындысы(операциялар), жеке маалыматтар менен автоматташтыруу каражаттарын колдонуп аткарылган же мындай каражаттарды колдонбой аткарылган аракеттер, жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, тутумдаштыруу, жыйноосактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), алып чыгуу, колдонуу,берүү (анын ичинде үчүнчү жактарга, чек ара аркылуу берүүнү четке чыгарбай, эгерде милдеттерди аткарууда ушуга муктаждык пайда болсо), ээсиздендирүү, тосмолоо, жоготуу , жоюу.

8.5 HalalEda маалыматтык, анын ичинде электрондук дагекке жана мобилдик телефонго жарнамалык бирдирмелерди Пайдалануучунун макулдугу менен жиберүүгө укугу бар. Пайдалануучу жарнамалык жана башка маалыматтарды алуудан себебин өрсотпөй эле баш тартууга укуктуу, Пайдалануучуну тапшырык жана аны аткарылышы жөнүндө маалыматтоочу тейлөөчүлүк билдиремелер автоматтык түрдө жиберилет жана Пайдалануучу кабыл албай коё албайт. Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук берүү halalguiderussia@gmail.com дарегине билдиреме берүү же Пайдалануучунун профайлын редакциялоо жолу менен ишке ашат.

8.7 Пайдалануучу тарабынан сайткт жалпыга жеткиликтүү формада берилген маалымат үчүн HalalEda жооптуу эмес.

8.8 HalalEdaнын Пайдалануучу менен болгон телефондук сүйлөшүүлөрүн жазуу укугу бар. Ушуну мене эле бирге HalalEda төмөндөгүлөргө милдеттенет: телефондук сүйлөшүүлөр жүрүшүндө маалыматтарга санкциясы жок жеткиликтүүлүктүн алдын алуу, жана/же "Маалыматтык, маалыматтык технологиялар жана маалымат коргоо жөнүндө" Федералдык мыйзамдын 16-беренесинин 4-п. ылайык аны тапшырыктарды аткарууга эч кандай тиешеси үчүнчү жактарга берүү.9. Жалпы жоболор

9.1.Бул макулдашуу Орусиянын мыйзамдарынын ченемдери менен жөнгө салынат.

9.2. Макулдашуу боюнча бардык тартыш-талаштар Орусиянын колдонуудагы мыйзамдарын ченемдерине ылайык чечилет.

9.3. Бул макулдашунун шарттары акысыз болгондуктан керектөөчүнүн укугун коргоо ченемдери Пайдалануучу менен HalalEdaнын ортосундагы мамилелерге колдонула албайт.

9.4 Макулдашууда эч нерсе Пайдалануучу менен HalalEdaнын ортосундагы мамилелер агенттик мамилелер, шериктештик мамилелер, бирге ишмердүү жүргүзүү боюнча мамилелер, жеке жалдоо мамилелери, же бул Макулдашууда түз каралбаган кандайдыр бир башка мамилелер катары түшүнүүгө болбойт.